Kunsten å blåse liv i en by

Den 4. desember lanserte Grenland Friteater Stedsans: et bredt anlagt tverrkunstnerisk byløft.

Les her hvordan Varden dekket saken:

Les mer i Varden [404].