OPPVEKST VED SALAMANDERDAMMEN

Der jeg vokste opp, i Furustadvn 10b på Moldhaugen, var det en liten dam, som pappa Hans Jørgen stelte flittig. Han sørget for at dammen ikke tørket helt ut, for da ville visst ikke salamanderen være der mer. I årenes løp ble det satt ut både fiskeyngel og rumpetroll i den dammen, men bare salamanderne overlevde. De og blodsugerne, begge har en sentral plass i min oppvekst. 

Jeg har i løpet av de siste månedene festet noen barndom - og oppvekstminner til papiret, nei, til skjermen og harddisken. Dette arbeidet har vokst til et slags kåseri, jeg finner ikke en mer dekkende benevnelse foreløpig, og den teksten planlegger jeg å urfremføre på Porsgrunn bibliotek den 19.september.