Barn i bevegelse. Teater Avvik og Alvorlig talt:Lek!