UFULLSTENDIG MANIFEST

UFULLSTENDIG MANIFEST FOR DEN  SOM SKRIVER TEATER

To uker i januar har GF hvert år besøk av et dusin studenter fra Forfatterlinja i Bø, vår oppgave er å gi dem en innføring i det å skrive dramatikk, noe mange av dem ikke har gjort før. Gjennom en intensiv arbeidsperiode setter vi opp alle de scenetekster, dialoger, skisser, pitcher etc som de produserer. Dette arbeidet har fått meg til å sammenfatte noen egne erfaringer med det å skrive for teater, jeg har formet det som et slags tabloid manifest.

1. Vær utålmodig. Med karakterene. Med framdriften i fortellingen. Med tempo.

2. Vær modig. Lytt til din egen uro. Gå der det urolige er, der det smerter, der det vanskelige finnes. Gå videre.

3. Vær deg selv. Dyrk ego. Let etter din stemme, din temperatur, ditt engasjement. Følg flammen, uten empati.

4. Vær en annen. Se Den andre, velg den andres ståsted, vinkel, syn. Med empati.

5. La motsetninger møtes. Dyrk konflikt.  La handling utspille seg, få konsekvenser. Studer hendelsesforløp.

6. Lek. Prøv, eksperimenter. Det er lov å feile, dumme seg ut, være banal. Tenk omvendt, baklengs, motsatt.

7. Elsk spørsmålene. Betvil svarene.

8. Søk det plutselige, det overraskende. Dyrk det som overrasker. Det som kommer fra ingensteds. Frem det ubønnhørlige, det komiske, det ubegripelige.

9. Gå for det enkle, vær komplisert. 

10. Vær kompromissløs og samarbeidsvillig.

 

Grenland Friteater, Porsgrunn, januar 2017